«

»

Az eljárás célja: az egyezség

A Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárásának célja, hogy a fogyasztó és a pénzügyi szolgáltató közötti vitát elsősorban egyezség létrehozatala által rendezzék. Ha a felek megegyeznek és ez az egyezség a jogszabályoknak is megfelel, akkor azt az eljáró tanács határozatával jóváhagyja. Amennyiben a vállalt egyezséget nem teljesítené a pénzügyi szolgáltató, akkor a fogyasztó kérheti az illetékes járásbíróságtól azt, hogy a határozatot lássák el végrehajtási záradékkal. Ez azt jelenti, hogy a döntés jogi úton kikényszeríthető.

Az eljárás során a PBT összehozza a feleket és egy asztalhoz ülteti őket. Ezáltal megvalósul a kettejük közötti kommunikáció és a fogyasztó személyesen is találkozhat adott esetben annak a pénzintézetnek a képviselőjével, amelyik korábban elutasította igényét. Ez a képviselő egyúttal jogosult egyezségkötésre is, tehát arra, hogy valahogy közösen mégis megoldást találjanak a problémára és mindkét fél megelégedésére záruljon végül az ügy.

A gyakorlat azt mutatja, hogy épp ebben rejlik a Pénzügyi Békéltető Testület egyik legfőbb ereje. Az ugyanis, hogy létrejön a felek közötti párbeszéd, a tapasztalatok szerint nagymértékben elősegíti az egyezségek létrehozását. A pénzintézet a fogyasztó nyilatkozatának ismeretében egyezségi ajánlatot tud tenni, amelyben vállalja az igény teljesítését vagy pedig kölcsönös kompromisszum eredményeként mindkét fél enged követeléséből és megegyeznek.

A Pénzügyi Békéltető Testület fent említett hatékonyságát jól mutatja, hogy az ügyek közel egyharmadában sikerül is egyezséget elérni. Azaz a pénzügyi szolgáltatók fejet hajtanak a Testület és eljárásának célja előtt, mert nagy arányban élnek az egyezségi ajánlat megtételének lehetőségével, amelyet általában a panaszos el is fogad.

Mindezek ellenére persze fennáll annak a lehetősége is, hogy a felek mégsem tudnak megegyezni az eljárásban. Ekkor a PBT szintén eldönti a kettejük közötti vitát és azt érdemi döntéssel zárja le.

Fontos kitérni itt az alávetési nyilatkozat szerepére. A pénzügyi szolgáltató ugyanis nyilatkozhat úgy, legkésőbb az eljárást lezáró érdemi döntés meghozataláig, hogy azt magára nézve kötelezőként fogadja el. Ebben az esetben kötelezést tartalmazó határozatot lehet hozni megalapozott fogyasztói kérelem esetén, amelyet a szolgáltató köteles teljesíteni. Ha pedig ez mégis elmaradna, akkor az kikényszeríthető: kérhető annak a végrehajtási záradékkal történő ellátása az illetékes járásbíróságtól.

Lehetőség van ugyanakkor arra is, hogy az alávetési nyilatkozatot korlátokkal tegye meg a pénzügyi szolgáltató, így például az csak bizonyos szolgáltatásokra vagy valamilyen összeghatár alatti ügyekre legyen kizárólag érvényes.

A fogyasztók már előzetesen is megtekinthetik azt a Pénzügyi Békéltető Testület internetes honlapján, hogy mely pénzügyi szolgáltatók tettek általános alávetési nyilatkozatot és éltek-e a korlátozás lehetőségével. A lista ide kattintva tekinthető meg.