«

»

Ismételt felszólítás a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt.-nek

lombardAz MNB írásban szólította fel a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt.-t, hogy azonnal módosítsa a Kúria-perben érintett időszakot követő, így a ma is hatályos üzletszabályzatai valamennyi olyan szerződési feltételét, amelyeket a legfőbb bírói testület a napokban – korábbi üzletszabályzatokra vonatkozóan –tisztességtelennek nyilvánított.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma felszólította a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt.-t, hogy a Kúria egy, a napokban született ítéletében foglaltaknak megfelelően haladéktalanul módosítsa a perben érintett időszakot követő valamennyi – például jelenleg hatályos – üzletszabályzatát, s e folyamatról 2015. július 14-ig tájékoztassa a jegybankot.

A Kúria a napokban egy közérdekű perben elutasította az alperes Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. felülvizsgálati kérelmét, így a pénzügyi vállalkozás korábbi (2009. augusztus 1-je előtt hatályban lévő) üzletszabályzatainak számos szerződési feltételét tisztességtelennek és ezért érvénytelennek mondta ki. A bírósági döntés hatálya minden – akár már lezárt szerződésű – olyan fogyasztóra kiterjed, aki ezen szerződési feltételekkel kötött finanszírozási szerződést a pénzügyi vállalkozással.

Az MNB a bírósági döntés tükrében elvárja a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt.-től, hogy ne csupán a közérdekű perekben érintett – már nem hatályos – üzletszabályoknál ne alkalmazza a tisztességtelennek minősített szerződési feltételeket, hanem valamennyi, a per tárgyát egyébként nem képező üzletszabályzatát is haladéktalanul módosítsa. Ennek célja, hogy ezekből is kikerüljenek a perekben érvénytelennek ítéltekkel azonos, vagy tartalmilag megegyező, ám szövegezésében kisebb eltérést mutató szerződési feltételek.

Az MNB kiemelt figyelmet fordít a pénzügyi vállalkozás ezen intézkedésének nyomon követésére. Ha a jegybank a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. lépéseit nem tartja elégségesnek, a jogszabályok által biztosított valamennyi rendelkezésére álló eszközt alkalmazni fog a pénzügyi vállalkozással szerződött fogyasztók érdekeinek védelmére.

A Kúria döntése nyomán az MNB a teljes pénzügyi szektor esetében hivatalos formában kezdeményezni fogja a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt.-vel azonos vagy tartalmilag azonos szerződési feltételek megszüntetését.

A jegybank és a civil szervezetek – így a Lombard-perben győztes PITEE – folyamatos fogyasztóvédelmi lépéseivel párhuzamosan a Magyar Nemzet című újság a Lombard-per kapcsán az MNB szerepére vonatkozóan (is) az ügyfeleket megtévesztő cikksorozatot jelentet meg.

A lap egyik hamis állításával ellentétben a jegybanknak a pénzügyi tárgyú jogszabályok megsértésével együtt járó jogszabálysértések esetén van lehetősége fellépni, és a törvényi feltételek fennállása esetén van jogi lehetősége egy pénzügyi intézmény tevékenységi engedélyét visszavonni. Erről a Magyar Nemzet újságíróját megkeresésére több alkalommal tájékoztatta a jegybank, azonban a cikksorozatban minderről nem esik szó.

A pénzügyi tárgyú jogszabályok betartatására hozott számos, a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt.-vel kapcsolatos jegybanki fogyasztóvédelmi intézkedés mellett viszont emlékezetes: az MNB idén februárban maga is perben győzött a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt.-vel szemben a forintalapú casco díjak jogsértően devizában történt felszámítása miatt.

A lap másik csúsztatásával ellentétben az MNB – amely 2013 októberében vette át a pénzügyi felügyelés feladatát Magyarországon – természetesen 2009-ben, a Lombard-per kezdetekor nem tudott volna maga közérdekű keresetet beadni ugyanebben az ügyben. A jegybank ezen állítások pontosítására ma helyreigazítást kezdeményezett a Magyar Nemzettel szemben.

Forrás: Magyar Nemzeti Bank