A Pénzügyi Békéltető Testület – ahol a fogyasztó és a pénzügyi szolgáltató nagy eséllyel megegyezik

Alapok

Napjainkban számtalan különféle pénzügyi szolgáltatás létezik, amelyek igénybe vétele lassacskán kikerülhetetlenné válik. A fizetést a munkáltatók bankszámlára utalják, ami azt feltételezi, hogy a fogyasztónak fizetési számlája van egy pénzforgalmi szolgáltatónál. A gépjárművel rendelkező fogyasztóknak kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kell kötniük, ami újra csak azt feltételezi, hogy egy biztosítóval van élő …

Az eljárás célja: az egyezség

A Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárásának célja, hogy a fogyasztó és a pénzügyi szolgáltató közötti vitát elsősorban egyezség létrehozatala által rendezzék. Ha a felek megegyeznek és ez az egyezség a jogszabályoknak is megfelel, akkor azt az eljáró tanács határozatával jóváhagyja. Amennyiben a vállalt egyezséget nem teljesítené a pénzügyi …

Mit érdemes tudni már előzetesen is az eljárásról?

Ami a legfontosabb, hogy a fogyasztó számára az eljárás teljesen ingyenes, az egy forintjába nem kerül. Nem kell cserébe fizetnie semmilyen eljárási költséget, díjat, esetleg illetéket. Nincsen értékhatár sem, ami alatt ne lehetne beadni a kérelmet. Így ha például egy lakástakarék-pénztárban helyeztük el megtakarításunkat és szerintünk néhány ezer …

Eljárást szeretnék indítani, mit tegyek?

Az eljárást írásban kell kezdeményeznie a fogyasztónak, amelyet többféle módon is megtehet. Így azt le lehet adni a fővárosban, személyesen a Pénzügyi Békéltető Testület székhelyén vagy minden megyeszékhelyen a Kormányablakoknál. Elektronikus úton szintén van erre mód az Ügyfélkapun keresztül. Meg lehet küldeni a beadványt természetesen postai úton is, …

Az eljárás alapelvei

A Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárásában maradéktalanul érvényesülnek azok az európai uniós követelmények, amelyek az alternatív vitarendezési fórumok kapcsán meghatározásra kerültek. A PBT ugyanis az említett fórumok közé tartozik, e szerint legfőbb szerepe az, hogy a vitával érintett felek olcsón, gyorsan, hatékonyan rendezzék a közöttük lévő konfliktust …

A Pénzügyi Békéltető Testület által meghozható döntések lehetséges típusai

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásában több különböző döntés is születhet. Az eljárás kimenetelét döntően befolyásolja néhány fontos körülmény, amelyekre érdemes figyelni már a kérelem benyújtásakor. Így rendkívül sok múlik azon, hogy a fogyasztói beadvány teljes-e, tartalmazza-e a kötelező tartalmi elemeket és abban megfelelően leírta-e a panaszos a …

Hogy néz ki a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása a gyakorlatban?

Az eljárás a fogyasztó kérelmére indul, akinek kérelmét és az ahhoz tartozó bizonyítékokat a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) rendelkezésére kell bocsátani, melyre többféle lehetőség is van.

Ezt követően a PBT megvizsgálja, hogy a fogyasztói beadvány teljes-e és tartalmazza-e a kötelező tartalmi elemeket, bizonyítékokat. Ha ennek alapján …

Jogorvoslat – a döntések kikényszerítése

A Pénzügyi Békéltető Testület által meghozott döntések közül a kötelezést tartalmazó határozat, valamint az ajánlás jellegű döntés kapcsán biztosított a jogorvoslati lehetőség a felek számára. A „szabadság” alapelvének jegyében ugyanis a Fővárosi Törvényszéktől keresettel kérhetik a felek a hatályon kívül helyezést az írásba foglalt döntésnek a fél …

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának előnyei, hatékonysága

A Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) valós megoldást jelent a fogyasztók számára a pénzügyi szolgáltatókkal fennálló vita (pénzügyi fogyasztói jogvita) rendezésére.

Az eljárás ugyanis a fogyasztó kérelmére indul és annak egy alapvető feltétele van: az, hogy megkísérelje közvetlenül a fogyasztói jogvita rendezését. Nem került meghatározásra tehát az …

A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetősége

A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségei az alábbiakban tekinthetőek meg. 

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.

Telefon: +361-489-9700

E-mail cím: pbt@mnb.hu

Webcím: http://felugyelet.mnb.hu/pbt

Régebbi bejegyzések «