«

»

Jogorvoslat – a döntések kikényszerítése

A Pénzügyi Békéltető Testület által meghozott döntések közül a kötelezést tartalmazó határozat, valamint az ajánlás jellegű döntés kapcsán biztosított a jogorvoslati lehetőség a felek számára. A „szabadság” alapelvének jegyében ugyanis a Fővárosi Törvényszéktől keresettel kérhetik a felek a hatályon kívül helyezést az írásba foglalt döntésnek a fél részére történt kézbesítésétől számított tizenöt napon belül (fellebbezésnek ugyanakkor nincs helye az ellen).

A keresetlevél benyújtásának okait kétféle szempont szerint csoportosíthatjuk: különbséget tehetünk eljárási szabálysértés, valamint anyagi jogszabálysértés között.

  1. Az eljárási okból történő hatályon kívül helyezés iránti keresetet mind a fogyasztó, mind pedig a pénzügyi szolgáltató előterjesztheti: erre négy esetben kerülhet sor. Ezek közé tartozik, ha az eljáró tanács összetétele vagy az eljárása nem felelt meg a törvényi rendelkezéseknek, illetve ha eleve nem rendelkezett a PBT hatáskörrel az eljárás lefolytatására. A negyedik ok szerint pedig a kereset benyújtására adhat okot az is, ha eleve a kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye az eljárásban és ennek ellenére az mégis lefolytatásra került.
  1. Anyagi jogszabálysértésre való hivatkozással kizárólag a pénzügyi szolgáltató terjeszthet elő keresetet akkor, ha az ajánlás tartalma nem felel meg a jogszabályoknak. Ez esetben a keresetlevél annak folytán kerülhet beadásra, amennyiben a szolgáltató álláspontja szerint a Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa tévesen alkalmazott valamely, a pénzügyi fogyasztói jogvita elbírálásakor irányadó anyagi jogszabályhelyet.

A pénzügyi fogyasztói jogvita során meghozatalra került döntések kikényszerítése

A Pénzügyi Békéltető Testület döntései közül a kötelezést tartalmazó határozat, valamint a határozattal jóváhagyott egyezség esetében van lehetőség annak kikényszerítésére. Ha ugyanis a pénzügyi szolgáltató az előírt teljesítési határidőn belül nem teljesíti a döntést, úgy a fogyasztó bíróságtól kérheti a határozat végrehajtási záradékkal történő ellátását. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény értelmében a fogyasztónak a lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz kell ez ügyben fordulnia.