«

»

Mi a Magyar Nemzeti Bank szerepe?

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy hatóság, amely számtalan feladattal és funkcióval bír a pénzügyi közvetítőrendszer területén. Ennek során felügyeli annak egészét és biztosítja a hatékony működését is, melynek veszélyeztetése esetén közbelép és a megfelelő eszközt alkalmazza. Ez az eszköz lehet engedély visszavonása, bírság kiszabása és számos más szankció vagy intézkedés.

Mindez azt jelenti, hogy az MNB egyben a bankoknak, biztosítóknak és egyéb pénzügyi szolgáltatónak a felügyeleti szerve is. Egyik legfőbb feladata, hogy betartassa e piaci szereplőkkel a rájuk vonatkozó kötelező előírásokat, jogszabályokat, rendelkezéseket. Emellett arra hivatott, hogy javítsa és erősítse a fogyasztóknak a pénzügyi szolgáltatókba, és az általuk nyújtott szolgáltatásokba vetett bizalmát,és ezen keresztül ellássa a pénzügyi fogyasztóvédelmi hatóság feladatát is.