«

»

Mit érdemes tudni már előzetesen is az eljárásról?

Ami a legfontosabb, hogy a fogyasztó számára az eljárás teljesen ingyenes, az egy forintjába nem kerül. Nem kell cserébe fizetnie semmilyen eljárási költséget, díjat, esetleg illetéket. Nincsen értékhatár sem, ami alatt ne lehetne beadni a kérelmet. Így ha például egy lakástakarék-pénztárban helyeztük el megtakarításunkat és szerintünk néhány ezer forinttal több járna, mint amelyről értesítést kapunk, beadható a kérelem. De ugyanúgy beadvánnyal fordulhatunk a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) akkor, ha a vita tárgya több millió forint és azt egy bank követeli tőlünk.

Az eljárást bármelyik pénzügyi szolgáltatóval szemben meg lehet indítani, legyen az biztosító, befektetési vállalkozás, egy hitelintézet, vagy épp egy lakástakarék-pénztár.

Azt viszont fontos tudni, hogy az eljárást csak és kizárólag fogyasztónak minősülő személy kezdeményezheti, azaz olyan természetes személy, aki önálló foglalkozásán vagy gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében járt el. Magánszemélyek tehát bátran kezdeményezhetnek eljárást, míg jelenleg egy vállalkozás nem teheti ezt meg. Az is teljesen mindegy, hogy a fogyasztó hol lakik, külföldön vagy belföldön vagy utóbbin belül a fővárosban, esetleg vidéken: a Pénzügyi Békéltető Testület ugyanis befogadja a kérelmét.

Az eljárás megindításának azonban vannak feltételei. A fogyasztónak ugyanis először meg kell kísérelnie a vitát közvetlenül rendezni a pénzügyi szolgáltatóval. Ez azt jelenti, hogy ha valamilyen kifogásunk van, akkor nem fordulhatunk úgy a Pénzügyi Békéltető Testülethez, hogy előtte ne próbáltunk volna meg egyezkedni például a bankkal és ne tettünk volna panaszt nála.

Azt, hogy ezt megtettük, bizonyítanunk is kell az eljárásban és arra vonatkozóan dokumentumot kell szolgáltatnunk. Ezért a legcélszerűbb eleve írásban megtenni a reklamációt, amelyet javasolt megőrizni. Ez e-mail esetében például lehet maga a kinyomtatott elektronikus levél, míg postai úton megtett panasz esetében az ajánlott szelvény másolata és a kifogás tartalmának másolata. Telefax esetében pedig a fax által kinyomtatott, sikeres adásról szóló visszaigazolás igazolja a közvetlen egyeztetési kísérlet megtörténtét.

Amennyiben a pénzügyi szolgáltató a megtett panaszra nem válaszolt harminc napon belül vagy ezt megtette, de az igényt elutasította, úgy már bátran fordulhatunk a Pénzügyi Békéltető Testülethez.

Ha pedig esetleg abban nem vagyunk biztosak, hogy a pénzintézet a reklamációnkat a vonatkozó előírások szerint kezelte, úgy a „Pénzügyi Panasz” rovat tartalma szolgál hasznos információkkal a számunkra. Ott ugyanis megtalálhatóak a vonatkozó rendelkezések közérthetően, és többek közt az is, hogy ezek megsértése esetén a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központhoz lehet fordulni bejelentéssel, illetve fogyasztóvédelmi eljárást lehet kezdeményezni.