«

»

A bank előzetes tájékoztatási kötelezettsége – a kulcs a tudatos döntéshez!

A tudatos döntéshozatal jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, ha hitelfelvétel előtt állunk. A fogyasztó számára adott ennek a lehetősége, ugyanakkor a tapasztalatok szerint még mindig előfordul, hogy átolvasás nélkül írja alá az ügyfél a szerződést. Holott a hitelintézetet szigorú tájékoztatási kötelezettség terheli, amelynek keretében számos információt a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátania írásban még azt megelőzően, hogy a szerződés szerinti ajánlat kötné az ügyfelet. Tehát a körültekintő hitelfelvételhez szükséges információk rendelkezésre állnak, ezért éljünk e lehetőséggel!

Ráadásul a hitelintézetek és a hitelközvetítők ügyintézőit 2015. február elsejétől még a korábbinál is szigorúbb előírások kötelezik arra, hogy megfelelően tájékoztassák leendő ügyfeleiket. A „fair bankokról” szóló törvénycsomagnak köszönhetően rögzítésre került egyértelműen, hogy a fogyasztó részére olyan felvilágosítást kell adni, amely alapján felmérheti, hogy az általa tervezett hitelfelvétel megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi szolgáltatónak a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátania minden olyan információt, amely a különböző ajánlatok összehasonlításához és a megalapozott döntéshez szükséges.

Ennek során ki kell térnie a hiteltermékek legfontosabb jellemzőire, egyúttal annak a fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására, és arra is, hogy az esetleges nemfizetés milyen következményekkel jár számára. Ez utóbbiak közé tartozik a késedelmi kamat felszámításának lehetősége, a hitelszerződés pénzügyi szolgáltató általi felmondása vagy a biztosítékok érvényesítése.

A hiteltermékek között segít eligazodni az is, hogy a vonatkozó felvilágosítást tömör és informatív módon úgy kell megadni a fogyasztónak, hogy az számára érthető, áttekinthető legyen. Ezzel együtt reprezentatív példák segítenek a leendő ügyfélnek abban, hogy a hitelfelvétel törlesztése a jövedelmi viszonyaihoz, valamint annak esetleges változásához képest milyen terhet jelent. Legyünk tisztában azzal is, hogy a törlesztés további kockázatokkal járhat, mint amilyen a kamat- és az árfolyamkockázat. Nem árt megnézni a pénzügyi szolgáltatók internetes honlapját is, mivel ott megtaláljuk termékcsoportonként a hitelszerződések, valamint a jelzálog-hitelszerződések legjellemzőbb mintaszövegét. 

Miről kell tájékoztatást kapnunk szóban? 

Lényeges, hogy a pénzügyi szolgáltatónak először fel kell mérnie hitelfelvételre irányuló szándék esetén a fogyasztó igényeit, lehetőségeit és szükségleteit. Ezt követően pedig tájékoztatnia kell a leendő ügyfelet szóban az általa igényelhető hitel lehetséges összegéről, a kamatozás módjáról és a kamat módosításának lehetőségéről, a reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutatóról, a törlesztőrészletek összegéről és a törlesztés gyakoriságáról, valamint a hitel választható futamidejéről.

Sőt arra is fel kell hívnia a fogyasztó figyelmét e körben, hogy felelős döntést kell hoznia a hitelszerződés megkötésekor. Ezzel kapcsolatosan az első és legfontosabb, hogy a fogyasztó csak és kizárólag alaposan áttanulmányozott és megértett hitelszerződést írjon alá,  szükséges a figyelmét  arra is felhívni, hogy ha a pénzügyi helyzete romlik, így például rendszeres jövedelme csökken vagy más rendkívüli kiadása merül fel, akkor attól még ugyanúgy teljesítenie kell a hitelszerződésben vállaltakat.

Arra szintén fel kell hívni a fogyasztó figyelmét, hogy ha bármilyen fizetési nehézsége adódik, akkor tájékoztassa erről mihamarabb a bankot és közösen keressenek valamilyen megoldást annak elkerülése érdekében, hogy a szolgáltató felmondja a hitelszerződést. Ugyancsak szükséges tájékoztatást adni szóban arról, hogy ha a fogyasztó fizetési késedelembe esik, akkor késedelmi kamatot számít fel a hitelintézet.

Mint arról szó volt, ha az ügyfél nem a szerződésnek megfelelően teljesít, akkor annak súlyos következményei lehetnek rá nézve – erről ugyanúgy tájékoztatást kell kapnia előzetesen, szóban. Ilyenkor a pénzügyi szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és ezzel a teljes tartozás lejárttá és egy összegben esedékessé válik, ráadásul a bank a további nemfizetés esetén még további biztosítékokat is érvényesíthet. Emellett a szóbeli kötelező tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy ha a hitelező felmondja a hitelszerződést, akkor az abból eredő tartozás érvényesítésének a költségei is a fogyasztót terhelik, valamint ha a fogyasztó által nyújtott biztosíték nem elegendő a tartozás rendezésére, akkor akár az ügyfél jövedelmére, más vagyontárgyára is végrehajtást indíthatnak. Mindezek végén pedig a fogyasztónak írásban kell nyilatkoznia, hogy szóban elmondták neki ezeket az információkat. Amennyiben ezzel ellentétes véleményen vagyunk, nem szabad aláírni az elénk tett papírt!

Ugyanakkor fontos rögzíteni azt, hogy a kötelező szóbeli tájékoztatás nem érvényesül a hitelkártya-szerződés, valamint a fizetési számlához kapcsolódó hitel (folyószámla-hitel) esetében. 

A pénzügyi szolgáltató előzetes írásbeli tájékoztatási kötelezettsége

A körültekintő hitelfelvételt segíti elő, hogy a hitelintézetnek kötelező számos olyan információról tájékoztatnia a fogyasztót írásban is, amely a tudatos döntéshez szükséges. Ezt a tájékoztatást még azt megelőzően kell megadni, mielőtt a fogyasztót kötné a hitelszerződés vagy bármilyen egyéb vonatkozó ajánlat. A kapott információk az igénybe venni kívánt termék olyan lényeges jellemzőit tartalmazzák, mint például a hitel költségei, a teljes hiteldíjmutató, a törlesztőrészletek összege, a tizennégy napos indokolás nélküli elállási jogról való tájékoztatás, de ugyanúgy ide tartozik a fizetés nemteljesítése következményeinek felsorolása is.

Ezeket egy formanyomtatvány tartalmazza, amelynek másolatát a fogyasztónak meg kell kapnia és aláírásával szükséges azt igazolni, hogy valóban megkapta a kötelező írásos tájékoztatót.

Ne feledjék el a fogyasztók azt sem, hogy ha azt kérik a hitelintézettől, meg kell kapniuk a megkötendő hitelszerződés tervezetét, méghozzá teljesen ingyenesen azért, hogy azt el tudják olvasni. Ha pedig később a szerződést aláírják, természetesen annak szintén meg kell kapniuk egy példányát.