«

»

Az indokolás nélküli elállási, felmondási jog

A fogyasztók egyik legfontosabb joga, ha hitelt vesznek fel, akkor később a szerződés aláírását követően mégis dönthetnek úgy, hogy nincsen szükségük a hitelre és azt nem szeretnék igénybe venni valamilyen ok miatt. Meggondolhatják tehát magukat. Ezt úgy hívjuk, hogy indokolás nélküli elállási jog, amelyet a fogyasztó a szerződéskötés napjától számított tizennégy napig gyakorolhat akkor, ha még nem került sor a hitel folyósítására.

Ha viszont a bank már átutalta a fogyasztónak a pénzt, akkor úgynevezett indokolás nélküli felmondási jog illeti meg, amelynek alapján a szerződés megkötésétől számított tizennégy napon belül díjmentesen mondhatja fel a szerződést. Az elállási határidőt ugyanakkor az is befolyásolja, hogy kézhez kapta-e a fogyasztó azt a kötelező írásbeli tájékoztatást (formanyomtatványt), amelyet a pénzügyi szolgáltatónak még a hitelszerződés megkötését megelőzően részére át kell adni. Ez a hitelszerződés lényeges elemeit tartalmazza. Amennyiben az említett formanyomtatványt a fogyasztó a szerződéskötést követően kapja csak kézhez, úgy az elállási vagy felmondási jogát még gyakorolhatja a tájékoztatás kézhezvételét követő tizennégy napon belül.

A határidőről azt érdemes tudni, hogy a fogyasztó nem késik el e jog gyakorlásával akkor, ha még határidőn belül teszi meg az elállási nyilatkozatot, de az már a határidő leteltét követően érkezik meg a hitelintézethez. Épp emiatt fontos, hogy a fogyasztók mindig igazolható módon, írásban éljenek az indokolás nélküli elállási, felmondási jogukkal azért, hogy bizonyítani tudják vita esetén, mikor álltak el a hitelszerződéstől, így az még határidőn belül volt-e vagy sem.

Mi történik, ha gyakorolja a fogyasztó az indokolás nélküli elállási/felmondási jogát?

Amennyiben a fogyasztó meggondolja magát és él az indokolás nélküli elállási jogával, akkor a hitelszerződés megszűnik anélkül, hogy bármilyen kötelezettség terhelné őt. Ez akkor igaz, ha még nem került sor a hitelösszeg folyósítására. Amennyiben ez már megtörtént és átutalták neki az összeget, még mindig tud az indokolás nélküli felmondási jogával élni. Ez esetben, a nyilatkozat megtételét követő harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, szerződés szerint megállapított hitelkamatot visszafizetni a hitelezőnek.

Végül, de nem utolsósorban szólni kell arról az esetről is, hogy ha a hitelszerződéshez egy járulékos szolgáltatás is kapcsolódott. Amennyiben ugyanis a fogyasztó élt az indokolás nélküli elállási jogával, akkor ez felbontja azt a kapcsolódó, járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is, amely a hitelező által vagy egy harmadik fél és a hitelező előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozott.