«

»

Elutasított a pénzügyi szolgáltató, mit tegyek?

A panasz elutasítása esetén a pénzügyi szolgáltatónak meg kell adnia azoknak a szervezeteknek a nevét és elérhetőségét is, ahova tovább vihetjük az ügyet, ha nem értünk egyet a pénzügyi szolgáltatóval:

  • Ha a vita a szerződés érvényességével, vagy annak teljesítésével kapcsolatos (pl. elszámolási vita), a Pénzügyi Békéltető Testülethez lehet fordulni. A Magyar Nemzeti Bank hatásköre ugyanis nem terjed ki a szerződésekhez kapcsolódó jogviták megítélésére. Ez a Pénzügyi Békéltető Testület feladata, amelynek eljárása ingyenes és gyors, és a felek között az egyezség elérésére törekszik, melynek keretében esély van arra, hogy a felek közötti vita megoldódik. Azt is fontos tudni, hogy egy szerződés semmisségének kimondására csak a bíróság jogosult!
  • Amennyiben felmerül, hogy a pénzügyi szolgáltató olyan jogszabályt sértett meg, amely a fogyasztókat védi (pl. téves tájékoztatást adott, vagy a benyújtott panaszra egyáltalán nem, vagy harminc napon túl válaszolt), vagy egyéb jogsértés vélelmezhető, úgy a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi eljárását lehet kezdeményezni. Ez az eljárás is ingyenes.

Ha a jogszabálysértés beigazolódik, akkor a pénzügyi szolgáltatót valamilyen szankció sújthatja (pl. bírság).

A fogyasztók kérhetik, hogy a szolgáltató ingyenesen küldje meg számukra azokat a formanyomtatványokat, amelyekkel az említett szervezetekhez fordulhatnak. A könnyebb panaszbenyújtás érdekében ugyanis a Pénzügyi Békéltető Testület és a Magyar Nemzeti Bank előre rögzített tartalmú formanyomtatvánnyal segítik a fogyasztókat. Ezeket egyébként magának a szolgáltatónak is elérhetővé kell tennie internetes honlapján. A nyomtatványok használata nem kötelező, de célszerű, mivel elősegíti mind a Pénzügyi Békéltető Testület, mind pedig a Magyar Nemzeti Bank eljárásának eredményességét.

Fontos tudni, hogy a Pénzügy Békéltető Testület eljárását, illetve a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi eljárását csak fogyasztók kezdeményezhetik. A törvény szerint fogyasztó az a természetes személy, aki foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el. A fogyasztónak nem minősülő ügyfelek bíróság előtti – polgári peres – eljárásban nyerhetnek jogorvoslatot.