«

»

Pernyertes az MNB az elszámolási közérdekű keresetek döntő többségében

Law%20Portal[1]A Fővárosi Törvényszék az MNB által képviselt álláspontot fogadta el a jegybank által a pénzügyi intézményekkel szemben indított közérdekű keresetek döntő többségében. A jegybank összesen tizenhat intézményt perelt az egyoldalú kamat-, díj- vagy költségemelést lehetővé tevő szerződési kikötések tisztességtelensége miatt a forintos vagy ténylegesen devizában törlesztett hitel, kölcsön, lízingszerződések vonatkozásában.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) törvényi felhatalmazás alapján azért indított közérdekű keresettel pert tizenhat pénzügyi intézménnyel szemben, hogy a bíróság állapítsa meg: a perrel érintett pénzügyi intézmények 2010. november 26-át követően közzétett, fogyasztókkal megkötött forint vagy deviza alapúnak nem minősülő deviza hitel- vagy kölcsönszerződéseinél, pénzügyi lízingszerződéseinél alkalmazott azon általános szerződési feltételei (ÁSZF) és a korábban közzétett ÁSZF-ek ezt követő azon módosításai amelyek az ügyfelekkel szemben hátrányos egyoldalú szerződésmódosítást tettek lehetővé tisztességtelenek és ezért érvénytelenek.

 

Az érvénytelen kikötésen alapuló egyoldalú emelés esetén a pénzügyi intézményeknek elszámolási kötelezettsége keletkezik valamennyi olyan fogyasztó esetében, amelyeknél az adott kikötést alkalmazták.

 

A Fővárosi Törvényszék az elmúlt hetekben első fokon tizenkét perben teljes egészében, vagy részben érvénytelennek minősítette az érintett pénzügyi intézmények azon szerződéses kikötéseit, amelyek az MNB közérdekű kereseteiben kifejtett álláspontja szerint tisztességtelenek voltak. Ezek közül egy ügyben, a CIB Lízing Zrt. esetében a jegybank immár másodfokon is pernyertes lett a Fővárosi Ítélőtábla döntése alapján. Két esetben – MKB-Euroleasing Autóhitel Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. ­- az alperes a per megindulása előtt alávetési nyilatkozatban vállalta a fogyasztókkal való elszámolást, így a pereket jogerősen megszüntették. Egy pert az MNB által az adott pénzügyi intézménnyel szemben kezdeményezett hiánypótlási eljárás miatt felfüggesztettek.

 

Két ügyben – Borsod TAKARÉK Takarékszövetkezet, FHB Kereskedelmi Bank Zrt.  – az MNB pernyertességét kimondó első fokú ítélet már jogerőssé vált, két esetben -­ AEGON Magyarország Hitel Zrt., FHB Jelzálogbank Nyrt.  – az MNB tudomása szerint az alperes nem fellebbezett, a jegybank az első fokú bírósági határozat jogerős voltát kimondó bírósági záradékra vár.

 

A négy már jogerősen lezárult perben a pénzügyi intézményeket elszámolási kötelezettség terheli. A megfellebbezett bírósági ítéletek esetében a törvény szerint a bíróságnak 45 napon belül kell másodfokon döntenie.

 

Amennyiben utólagosan – 2016. december 31-ig megindított eljárásában – olyan információ jut az MNB birtokába, amely szerint valamelyik pénzügyi intézmény valótlanul nyilatkozott arról, hogy nem emelt egyoldalúan kamatot, díjat, költséget, a jegybank kötelezni fogja az érintett pénzügyi intézményt a perindításhoz szükséges azon általános szerződési feltételei kivonatai benyújtására, melyek az egyoldalú emelésekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák; így az MNB utólagosan közérdekű pert indíthat ezen piaci szereplővel szemben.

 

Melléklet: Az MNB közérdekű keresetei kapcsán érintett intézmények

 1. AEGON Magyarország Hitel Zrt.
 2. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet
 3. CIB Bank Zrt.
 4. CIB Lízing Zrt.
 5. Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe
 6. FHB Jelzálogbank Nyrt.
 7. FHB Kereskedelmi Bank Zrt.
 8. Magyar Cetelem Bank Zrt.
 9. MKB-Euroleasing Autóhitel Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
 10. MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.
 11. OTP Bank Nyrt.
 12. OTP Jelzálogbank Zrt.
 13. Örkényi Takarékszövetkezet
 14. SOPRON BANK BURGENLAND Zrt.
 15. UCB Ingatlanhitel Zrt.
 16. Zalavölgye Takarékszövetkezet

Forrás: Magyar Nemzeti Bank