«

»

Az MNB bírságolja az elszámoló leveleket késedelmesen kiküldő pénzügyi vállalkozásokat

mnbAz MNB újabb bírságokat szabott ki az elszámolási határidőt megsértő pénzügyi intézményekkel szemben. Két pénzügyi vállalkozás és egy kereskedelmi bank összesen 7,5 millió forint bírságot kapott amiatt, mert késve küldte ki a fogyasztóknak az elszámolási értesítők egy részét.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) fogyasztóvédelmi vizsgálata során újabb három pénzügyi intézménynél, az AEGON Magyarország Hitel Zrt.-nél, az UCB Ingatlanhitel Zrt.-nél és az MKB Bank Zrt.-nél állapított meg mulasztást a deviza alapú hitel és lízingszerződésekkel kapcsolatos elszámolások késedelmes, a jogszabályi határidőn túli megküldésével összefüggésben.

 

A jogszabálysértés alapján az MNB  arra kötelezte az UCB Ingatlanhitel Zrt.-t és az MKB Bank Zrt.-t, hogy elszámolási kötelezettségének haladéktalanul tegyenek eleget. Az elszámolási értesítőket 4 610 fogyasztónak késve kiküldő UCB Ingatlanhitel Zrt.-vel szemben 2,5 millió forint, míg az MKB Bank Zrt.-vel szemben – amely 9 200 levelet egy nap, további 1 796 értesítőt pedig hosszabb idejű késéssel postázott – 4 millió forint bírságot rótt ki. Az AEGON Magyarország Hitel Zrt. számára – amely időben kiküldte az értesítőket, ám hibás vonalkód miatt 2 984 levelét nem lehetett kézbesíteni – összességében 1 millió forint bírság kiszabása történt meg.

 

A jegybanki szankciók alkalmazására a feltárt jogsértések jellegére és súlyosságára tekintettel került sor. Azok mértékének megállapítása során az MNB a késedelem és a mulasztással érintett szerződések számát, valamint a jogsértés egyedi jellemzőit vette figyelembe.

 

A jegybank az elszámolás maradéktalan végrehajtása érdekében 2015 februárja óta valamennyi érintett pénzügyi intézményre kiterjedő témavizsgálatot folytat, amelynek során kiemelt figyelmet fordít a megfelelő fogyasztói tájékoztatásra. Hiányosság, a jogszabályok megsértésének észlelése esetén az MNB a továbbiakban is azonnal és határozottan fellép azok megszüntetése érdekében.

 

A jegybank korábban a Banif Plus Bank Zrt.-vel szemben szabott ki 18 millió forint bírságot amiatt, hogy e pénzügyi intézmény 35 500 darab szerződése kapcsán mulasztotta el a jogszabályi határidő végéig, s ezt követően is hosszú időszakon át megküldeni az elszámolásokat a fogyasztók részére.

 

A pénzügyi intézményeknek a deviza alapú kölcsönöknél az elszámolást 2015. március 1. és április 30. között kellett postára adniuk a fogyasztók részére. E véghatáridő alól csak az az eset képez kivételt, ha az adott pénzügyi intézmény – szerződési feltételek tisztességességének megállapítása iránt indított – bírósági pere 2015. március 1-ig nem zárult le. Ebben az esetben ugyanis az elszámolás megküldésének határideje a per befejezésétől számított 60. nap.

Forrás: Magyar Nemzeti Bank