«

»

Az elszámolást nem kapott, de arra jogosult fogyasztók a banki közzététel után tehetnek panaszt

MNB logoA pénzügyi intézményeknek elszámolási értesítőik postázása után 15 nappal internetes honlapjukon és ügyfélszolgálati irodáikban is hirdetményt kell közzétenniük a folyamat lezárásáról. Ha egy fogyasztó úgy véli, jogosult lenne az elszámolásra, de nem kapott értesítőt, a közzététel után hatvan napon belül, akadályoztatása esetén 2015. év végéig tehet panaszt emiatt. Az MNB kibővített kérdésekkel és válaszokkal segíti a fogyasztókat a tájékozódásban.

Ha egy pénzügyi intézmény adatbázisa szerint valamennyi érintett fogyasztójának postán tértivevényes levélben megküldte az elszámolást, ennek tényét – az adott hitel- és lízing szerződéstípusok megnevezésével – 15 napon belül közzé kell tennie az internetes honlapján, s ki is kell függesztenie összes bankfiókjában. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) mellékelten összegyűjtötte a legnagyobb hazai pénzügyi intézmények által e témában már megjelentetett hirdetményeit.

A felszámolás, végelszámolás alatt álló pénzügyi intézményeknél a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN) által kijelölt felszámoló vagy végelszámoló biztos küldte ki az elszámolási értesítőt. Ha ezen intézménynek még üzemel az internetes honlapja, ott történik az erről szóló írásos közzététel, annak hiányában a tájékoztatás a PSFN honlapján jelenik meg.

A pénzügyi intézményeknek a deviza alapú kölcsönöknél és lízingkonstrukcióknál az elszámolást 2015. március 1. és április 30. között kellett postára adniuk a fogyasztók részére. Kivétel ez alól, ha egy pénzügyi intézmény – szerződési feltételek tisztességességének megállapítása iránt indított – bírósági pere 2015. március 1-ig nem zárult le. Ekkor ugyanis az elszámolás megküldésének határideje a per befejezésétől számított 60. nap.

Ha egy fogyasztó szerint pénzügyi intézményének deviza alapú hitel- vagy lízingszerződése kapcsán el kellett volna számolnia, de nem kapott erről értesítést, az adott pénzügyi intézmény közzététele időpontjától számított 60 napon belül – utólag igazolható akadályoztatása (pl. kórházi kezelés) esetén az annak megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb 2015. december 31-ig – erre vonatkozó panaszt kell benyújtania az adott pénzügyi intézménynél. A panasz beadására vonatkozó határidő jogvesztő.

Az MNB – a hozzá, valamint a pénzintézetekhez beérkezett leggyakoribb fogyasztói megkeresések alapján – bővítette az Elszámolási és forintosítási kérdések és válaszok listáját. Friss tudnivalók jelentek meg egyebek között az elszámolási értesítő adatainak fogyasztói ellenőrzéséről, a korábban tisztességtelenül elvont banki összegek visszafizetéséhez kötődő kamatokról, a fogyasztó és cég között engedményezett hitelszerződésekről, a forintosítás utáni hitelkiváltásról, illetve az elszámolással kapcsolatos öröklési és meghatalmazotti tudnivalókról.

Az MNB tapasztalatai alapján az elszámolással összefüggésben a fogyasztók által feltett legjellemzőbb kérdések elsősorban a kapott elszámolás értelmezésére, a panaszeljárás menetére, a részletes elszámolás táblájának megkérésére, a gyűjtőszámla megszűnésére, a kifizetendő összeg visszatérítésének módjára vonatkoznak. A szerződésmódosulás tárgyában elsősorban az új kamat szabályok, illetve a szerződés felmondása tárgyában érdeklődnek a fogyasztók, e mellett különféle eljárási kérdések merülnek fel például a hitelkiváltás menete tárgyában. E mellett érkeznek mind pozitív, mind negatív tartalmú észrevételek a tisztességtelenül felszámított összeg nagyságára vonatkozóan is.

Forrás: MNB