«

»

Korlátlanul emelheti a bank a díjakat?

A bankszámlával rendelkező fogyasztóknak nem árt tudni azt, hogy a számláért cserébe fizetendő díjakat, költségeket nem emelheti csak úgy a szolgáltató. A díjak, költségek emelése ugyanis a keretszerződés módosításának minősül, amelynek megvannak a maga szigorú feltételei.

Ezek közé tartozik, hogy ha a bank módosítani kívánja a keretszerződést, akkor erről tájékoztatnia kell a fogyasztót legkésőbb két hónappal a módosítások érvénybe lépése előtt. A tájékoztatásnak ilyenkor arra is ki kell terjednie, hogy a fogyasztó jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség-, vagy egyéb fizetési kötelezettségektől mentes felmondására. Az ügyfélnek erre legkésőbb a módosítás hatályba lépése előtti napig van lehetősége.

A fentiek miatt célszerű átolvasni valamennyi, a banktól érkező tájékoztatást, mert nem egyszer a pénzforgalmi szolgáltatók például a havi számlaforgalomról értesítő egyenleg részeként küldik meg ezen fontos információkat. Ez azért bír jelentőséggel, mivel a szolgáltató arról is köteles írásban tájékoztatást nyújtani, hogy a módosítás az ügyfél részéről elfogadottnak minősül akkor, ha nem tájékoztatja a hatályba lépés előtt a szolgáltatót arról, miszerint nem fogadja el a módosítást.

Ez egyszerre azt is jelenti, hogy ha a fogyasztó nem ismerte meg a tájékoztató levél tartalmát, akkor elképzelhető, hogy nem is szerez tudomást a díj emeléséről. Márpedig ha nem jelzi az említett határidőn belül, hogy nem fogadja el a keretszerződés módosítását, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha nem is vitatná.

A keretszerződés felmondására vonatkozó egyéb szabályok 

A keretszerződés felmondásának részletszabályait a pénzforgalmi szolgáltatók általános szerződési feltételeikben szabályozzák, ugyanakkor néhány lényeges tudnivalóról érdemes ennek kapcsán is szólni.

Előfordulhat ugyanis, hogy azok tartalma szerint a felek meghatároztak a szerződés felmondása esetén bizonyos felmondási időt. Ez azt jelenti, hogy ha valamelyik fél felmondja a szerződést, akkor az nem rögtön érvényesül, hanem a szerződés csak a felmondási idő letelte után fog megszűnni. Ha a felek viszont nem kötöttek ki felmondási időt, akkor a fogyasztó a keretszerződést bármikor felmondhatja, méghozzá azonnali hatállyal. Nem érvényes viszont az a kikötés, ha a felmondási időt egy hónapnál hosszabb időtartamban határozták meg.

Érdemes azzal is tisztában lenni, hogy ha a keretszerződést határozatlan időre kötötték meg vagy az hosszabb időre szól, mint egy év, akkor az ügyfél az első év eltelte után azt felmondhatja úgy, hogy ezért cserébe nem kell semmilyen díjat, költséget vagy mást fizetnie.

Minden egyéb eseten kívül viszont, ha az ügyfél felmondja keretszerződést, akkor a pénzforgalmi szolgáltató ellenértékre jogosult. Ennek mértéke ugyanakkor nem haladhatja meg a felmondás tényleges és közvetlenül felmerülő költségeit és ezekről el is kell számolnia az ügyfél felé.

Amennyiben a keretszerződés felmondására, megszűnésére az előbbieken említetteken kívül eső okból kerül sor, akkor a felek kötelesek egymással elszámolni. Ez azt jelenti, hogy a pénzforgalmi szolgáltató jogosult a keretszerződésnek megfelelő, olyan szolgáltatás arányos ellenértékére, amelyet a felmondásig ténylegesen teljesített. 

Végül nem árt tudni, hogy ha a keretszerződés határozatlan időre szól és abban rögzítették a pénzforgalmi szolgáltató felmondási jogát, akkor a szerződést utóbbi szintén felmondhatja. Ha a bank él ezzel a jogával, akkor viszont nem határozathat meg két hónapnál rövidebb felmondási időt, kivéve akkor, ha az ügyfél valamilyen vonatkozó kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegte.