«

»

Elvesztettem a kártyám – kit terhel a felelősség?

A fogyasztó a keretszerződés aláírását követően kaphatja meg a bankkártyát, amelyet köteles biztonságban tartani. Ez azért is van így, mert a kártya a bank (kártyakibocsátó) tulajdonában marad annak ellenére is, hogy azt a kártyabirtokos (azaz a fogyasztó) használja.

A kártyára és a hozzá tartozó PIN-kódra is vigyázni kell, hogy ne jusson illetéktelenek kezébe. A gondos kezelés kötelezettsége természetesen arra is kiterjed, hogy fizikailag is óvjuk a kártyát és figyeljünk oda, ne vesszen el. Fontos az is, hogy a kártyát és a PIN-kódot ne tartsuk együtt, egy helyen, így például a kártya tokjában. Ha ugyanis azt véletlenül elveszítjük vagy ellopják, akkor csak megkönnyítjük annak a dolgát, aki ezzel szeretne visszaélni és mondjuk a kártyával vásárolni akar – a mi számlánk terhére. Több szolgáltatónál is lehetőség van a PIN kód megváltoztatására egy számunkra könnyebben megjegyezhető 4 jegyű számra. Így már nem lesz szükség a szolgáltatótól kapott eredeti PIN kód szelvényének megtartására.

A PIN-kód amiatt is nagy jelentőséggel bír, hogy fizetéskor annak beütése azonosítja a fogyasztó személyét, aki ezzel a pénzforgalmi szolgáltató számára igazolja: ő fizetett a kártyával és a személyéhez tartozó kóddal.

Mit kell tenni, ha ellopták a kártyát vagy elveszett? 

Ha észrevesszük, hogy nincs meg a kártya (például ellopták, elveszett vagy más módon kikerült a birtokunkból), akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a pénzforgalmi szolgáltatónál. A szolgáltatónak e bejelentés megtételét lehetővé kell tennie a nap huszonnégy órájában, általában erre éjjel-nappal élő telefonvonal üzemeltetése útján kerül sor.

Emellett azt is be kell jelenteni, ha a fogyasztó a számláján olyan fizetést lát, amelyet nem ő kezdeményezett vagy épp olyan tranzakciót lát, amelyet nem hagyott jóvá.

A bejelentés azonnali megtétele az ügyfél érdeke, mivel a bejelentés megtételétől a szolgáltató feladata a kártya haladéktalan letiltása, hogy azt illetéktelen ne tudja felhasználni. Ennek megfelelően elkülönül egymástól az a két eset, ha a kár a kártya ellopásának, elvesztésének bejelentését megelőzően vagy pedig időben utána következett be.

Mi van akkor, ha az elvesztés bejelentése előtt már használták is a kártyát?

Ha a fogyasztó észreveszi, hogy elvesztette a bankkártyáját vagy az más módon kikerült a birtokából és ezt bejelenti, de arról tájékoztatják, hogy már időközben használta is valaki a kártyát, akkor az ebből eredő kárt legfeljebb 45.000 Ft értékben köteles viselni. Ez azt jelenti, hogy ha ezt az összeget meghaladó mértékben vettek le pénzt a kártyáról, akkor a fennmaradó részt a pénzforgalmi szolgáltató köteles állni.

Amennyiben viszont kiderül, hogy a fogyasztó csalárd módon járt el, vagy a kár a súlyosan gondatlan, esetleg szándékos magatartása miatt következett be, akkor a teljes kárt az ügyfél köteles viselni. Ezt viszont már a pénzforgalmi szolgáltatónak kell bizonyítania. Ide tartozik például az az eset, ha más személy használta úgy a kártyát, hogy előzőleg a fogyasztó vele tudatta a PIN-kódot vagy épp ha a kártyával egy helyen tartotta a PIN-kódot és úgy hagyta el.

A negyvenötezer forintos összeghatár alól ugyanakkor még egy kivétel érvényesül. Ha a kárt olyan személyre szabott eljárással okozták, amely mobiltelefon vagy számítástechnikai eszköz használatával történt vagy ha a kártyát PIN-kód nélkül használták, illetve, ha a pénzforgalmi szolgáltató nem tette lehetővé azt a fogyasztó számára, hogy megtehesse az elvesztésről szóló bejelentést.

Az ilyen esetekben ugyanis a teljes kárt a pénzforgalmi szolgáltató viseli. Így például, ha a fogyasztó kártyáját elveszítette, és azt valaki megtalálja, úgy az interneten PIN-kód nélkül is tudja azt használni és vele vásárolni. Rendszerint ugyanis itt elég csak a kártyára rányomtatott adatok megadása és a webes felületen nem kérik a PIN-kódot, a tranzakció így is teljesül.

Ilyen esetben viszont a fenti példa és előírások alapján a fogyasztó visszakapja a teljes összeget, amit interneten keresztül költöttek a kártyájáról.

A bejelentés után bekövetkezett kár esete

A pénzforgalmi szolgáltatót szigorú kötelezettség terheli akkor, ha a fogyasztó bejelentette a kártya elvesztését. Mindent köteles ugyanis megtenni annak érdekében, hogy megakadályozza a bankkártya jogosulatlan használatát. Ehhez kapcsolódik az is, hogy teljes körűen visel minden olyan kárt, amely a kártya elvesztéséről szóló bejelentés megtétele után következett be.

Ez alól csak egy kivétel van. Nem felel ugyanis akkor, ha be tudja bizonyítani, hogy a kárt maga a fogyasztó okozta csalárd magatartásával, vagy pedig szándékosan vagy súlyosan csalárd módon megszegte a bankkártya biztonságára vonatkozó kötelezettségeit.