«

»

A bankkártya kiválasztásánál mérvadó szempontok

Amikor a számunkra megfelelő bankkártyát szeretnénk kiválasztani, több különböző dolgot is mérlegelnünk kell. A kártya igénybe vételének feltételei, használatának díjai rendszerint pénzforgalmi szolgáltatóként eltérőek. Érdemes először áttekinteni a rendelkezésre álló ajánlatokat, mivel a szolgáltatók különböző szolgáltatásokért eltérő díjakat kérhetnek.

Díjat számolhat fel ugyanis például azért a szolgáltató, ha a fogyasztó lekérdezi a számlaegyenlegét vagy pl. ha bankautomata segítségével tölti fel mobiltelefonja számláját. A kártya használatához elengedhetetlenül szükséges PIN-kód cseréjének is külön költsége van rendszerint, ugyanígy az is pénzbe kerülhet, ha az ügyfél készpénzt szeretne felvenni, de fedezethiány miatt az meghiúsul. Amennyiben társkártyát igénylünk a főkártyához, annak ugyanúgy megvan az éves használati díja. Ha esetleg elvesztjük a bankkártyát, akkor annak letiltása ezzel együtt a kártya pótlása és annak kipostázása, szintén költséges. Emellett pedig annak is külön költsége lehet, ha készpénzt veszünk fel, akár személyesen egy bankfiókban, akár pedig egy bankautomatánál.

A bankkártyák kiválasztása során mindezekkel együtt nem árt mérlegelni azt is, hogy a kártyát belföldön vagy külföldön tervezzünk inkább használni, illetve Európában vagy Európán kívül.  Utóbbi ugyanis általában sokkal magasabb díjjal jár. A fenti költségtípusok ismeretében előre érdemes meggondolni azt is, hogy egyáltalán milyen gyakorisággal szeretnénk használni a kártyát, a gyakoribb használat önkéntelenül nagyobb fizetési kötelezettséggel fog számunkra járni – bár a jelenleg érvényben lévő ingyenes készpénzfelvételi lehetőség, amely alapján két alkalommal összesen 150.000,-Ft összeg erejéig díjmentesen vehetünk fel belföldi bankautomatából készpénzt – jelentősen csökkenti a költségeket.

Ez már csak azért is bír jelentőséggel, mivel a fogyasztók számára adott annak lehetősége, hogy a vonatkozó szerződési feltételeket, díjak-költségek összegét előre megismerjék. A pénzforgalmi szolgáltatókat ugyanis tájékoztatási kötelezettség terheli már a szerződéskötést megelőzően. E szerint ismertetni kell a fogyasztóval a szolgáltatások jellemzőit, a díjköltségeket, az általános szerződési feltételeket, stb. 

A keretszerződés díjmentes felmondási lehetősége szerződésmódosítás esetében 

A bankkártya használati díjait a pénzforgalmi szolgáltatóval megkötött keretszerződés tartalmazza. E díjakat, költségeket természetesen a pénzforgalmi szolgáltató később módosíthatja, ilyenkor ez a szerződés módosításának minősül.

Ha viszont ezzel a lehetőséggel kíván élni a szolgáltató, úgy ennek szigorú feltételei vannak. A szerződés módosítása esetén ugyanis erről legkésőbb a módosítás érvénybe lépése előtt 60 nappal tájékoztatnia kell a fogyasztót. E tájékoztatási kötelezettség körében arról is információt szükséges nyújtania az ügyfélnek, hogy a módosítás (így például a bankkártya használatához kapcsolódó díj emelése) a részéről elfogadottnak minősül akkor, ha a hatályba lépés előtt a szolgáltatót nem tájékoztatja az ügyfél arról, hogy a módosítást nem fogadja el.

A keretszerződés pénzforgalmi szolgáltató általi módosítása esetén a fogyasztó azonnal felmondhatja a szerződést, méghozzá anélkül, hogy bármilyen díjat, költséget fizetne. A felmondást a módosítás hatálybalépésének napja előtt írásban kell jelezni. A pénzforgalmi szolgáltató erről is köteles tájékoztatást nyújtani a díjemelésről szóló értesítéskor a fogyasztó számára.

Ez szintén azt indokolja, hogy mindig olvassuk el részletesen a szolgáltatótól érkező tájékoztatásokat, mivel fontos információkat tartalmazhatnak. Ha pedig a díjak emeléséről kapunk levelet, akkor érdemes megfontolni a keretszerződés felmondását és esetleg olyan bank után nézni, amely alacsonyabb díjakat számít fel a bankkártya használata során.