«

»

Eljárást szeretnék indítani, mit tegyek?

Az eljárást írásban kell kezdeményeznie a fogyasztónak, amelyet többféle módon is megtehet. Így azt le lehet adni a fővárosban, személyesen a Pénzügyi Békéltető Testület székhelyén vagy minden megyeszékhelyen a Kormányablakoknál. Elektronikus úton szintén van erre mód az Ügyfélkapun keresztül. Meg lehet küldeni a beadványt természetesen postai úton is, a vonatkozó postacím az „Elérhetőség” menüpont alatt tekinthető meg.

Arra figyelni kell, hogy a kérelemnek vannak kötelező tartalmi elemei.

A kérelemnek a következőeket szükséges tartalmaznia:

  1. a fogyasztó neve, lakóhelye vagy tartózkodási helye,
  2. az érintett pénzügyi szolgáltató neve és székhelye,
  3. a fogyasztó álláspontjának rövid leírása, az azt alátámasztó tények és bizonyítékok, amelyre a fogyasztó hivatkozik,
  4. a fogyasztó nyilatkozata a vitás ügy rendezésének megkísérléséről és azt igazoló bizonyíték,
  5. az elutasított panasz,
  6. a fogyasztó nyilatkozata arra nézve, hogy az ügyben közvetítői eljárást vagy polgári peres eljárást nem indított,
  7. a döntésre irányuló konkrét indítvány.

Ha a fentieket nem tartalmazza a beadvány, akkor hiánypótlásra hívják fel a fogyasztót. Az eredményes eljárás érdekében javasolt ezért annak benyújtásakor a Pénzügyi Békéltető Testület által e célra rendszeresített formanyomtatványt használni, amely letölthető ide kattintva. Nem árt tudni, hogy a fogyasztó kérésére a pénzügyi szolgáltató maga is köteles megküldeni e dokumentumot e-mail címére vagy postacímére, ráadásul díjmentesen.

Természetesen ennek használata nem kötelező a fogyasztóra nézve és saját maga is megfogalmazhatja levelét, amelynek a már említett elemeket szükséges tartalmaznia.

A kérelem és annak mellékletei kapcsán továbbá nem árt tudni, hogy egy jól megfogalmazott fogyasztói kérelem és az annak megalapozottságát megfelelően igazoló bizonyítékok-dokumentumok az egész eljárást eldönthetik. Ahhoz tehát, hogy a fogyasztó megfelelően tudjon élni a Pénzügyi Békéltető Testület által kínált lehetőséggel, érdemes odafigyelni és már a kérelem benyújtásakor azt pontosan, részletesen megfogalmazni, valamint minden rendelkezésre álló bizonyítékot mellékelni.

Ilyen bizonyíték lehet például a fogyasztó és a pénzügyi szolgáltató között megkötött szerződés, az utóbbi által küldött tájékoztató, vagy például felszólító levelek, az ügyfél panaszlevele és az arra kapott válasz, továbbá a bank által küldött kimutatás, elszámolás, stb. Ha a fogyasztó ezeket nem bocsátja az ügyében eljáró tanács rendelkezésére, akkor az nehezebben tudja feltárni a teljes tényállást, a fontosnak minősülő tényeket, egyéb körülményeket, amelyek mind-mind befolyásolják, hogy végül a fogyasztó számára kedvező döntés születik avagy igénye elutasításra kerül.