«

»

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának előnyei, hatékonysága

A Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) valós megoldást jelent a fogyasztók számára a pénzügyi szolgáltatókkal fennálló vita (pénzügyi fogyasztói jogvita) rendezésére.

Az eljárás ugyanis a fogyasztó kérelmére indul és annak egy alapvető feltétele van: az, hogy megkísérelje közvetlenül a fogyasztói jogvita rendezését. Nem került meghatározásra tehát az eljárás megindítása kapcsán feltételként, hogy a pénzügyi szolgáltató ahhoz hozzájáruljon. Sőt: még ha a pénzügyi szolgáltató nem is vesz részt az eljárásban, akkor sincs elzárva az ügyben történő érdemi döntéshozataltól a PBT.

A hatékonyságot az is erősíti, hogy ha a pénzügyi szolgáltató megsérti az eljáráshoz kapcsolódó kötelezettségeit, így például nem küld érdemi válasziratot határidőben, amelyben előtárja bizonyítékait és a fogyasztó igényének jogosságára vonatkozó álláspontját, úgy a Magyar Nemzeti Bank a szolgáltatóval szemben hatósági intézkedést alkalmazhat. A jelek szerint pedig e lehetőséggel a Magyar Nemzeti Bank, mint fogyasztóvédelmi feladat- és hatáskörrel rendelkező hatóság él is. Korábban ugyanis – amíg erre szükség volt a nem együttműködő szolgáltatók miatt – több esetben szabott ki bírságot az együttműködési kötelezettséget megsértő pénzügyi szolgáltatókra.

Megalapozott fogyasztói kérelem esetében ismét több eszköz áll rendelkezésre a meghozatalra került döntés kikényszerítéséhez. A felek között létrehozott egyezség, illetve kötelezést tartalmazó határozat végrehajtásának elmaradása esetén ugyanis a fogyasztónak lehetősége nyílik a határozat végrehajtási záradékkal történő ellátását igényelni. Ajánlás jellegű döntéskor ennek végrehajtása nem kötelező a pénzügyi szolgáltató számára, ugyanakkor az eljárási szabályok felruházzák a Pénzügyi Békéltető Testületet azzal a joggal, hogy a fogyasztó jelzése alapján nem teljesített ajánlást nyilvánosságra hozza. Ez pedig potenciálisan is alkalmas a pénzügyi szolgáltató üzleti jó hírnevének, azaz a „goodwill” rontására, amely – és az ezzel járó bizalomvesztés – folytán már meglévő ügyfeleit is elveszítheti, illetve gátolhatja abban, hogy új ügyfeleket szerezzen.

A költségek kapcsán is érdemes megjegyezni, hogy maga az eljárás teljesen ingyenes. Az eljárás költségét ugyanis az a fél viseli, akinek terhére a tanács az ügyet eldöntötte, azonban e költségről és annak viseléséről csak a kötelezést tartalmazó határozatban szükséges rendelkezni – ilyen jellegű döntést viszont kizárólag megalapozott fogyasztói kérelem esetében hoz a Testület. Azaz még akkor is, ha kötelezést tartalmazó határozat születik, az eljárási szabályok sajátosságából fakadóan a költségeket szükségszerűen a pénzügyi szolgáltató állja, nem pedig a fogyasztó. Ez esetben ugyanis fogalmilag kizárólag a vállalkozás terhére kerülhet a jogvita elbírálásra.

Végül, de nem utolsósorban a Pénzügyi Békéltető Testülethez forduló fogyasztó biztos lehet abban, hogy a kellő szakismerettel és kompetenciával rendelkező szakemberek döntik el ügyét. Szigorú feltételek kerültek meghatározásra ugyanis ennek kapcsán, így a PBT eljáró tanácsainak tagja kizárólag az lehet, aki jogi végzettséggel és jogi szakvizsgával vagy közgazdasági egyetemi diplomával rendelkezik.