»

Elvesztem a betétem összegét, ha csődbe megy a bank?

Napjainkban több olyan hír jelenik meg a sajtóban, amelyben a média egy bank csődjéről számol be. Ilyenkor a bank már nincsen olyan helyzetben, hogy vissza tudja fizetni a fogyasztóknak a nála elhelyezett pénzüket. Fontos azonban tudni, hogy ilyenkor sem kell, hogy az ügyfelek búcsút mondjanak a pénzügyi szolgáltatónál elhelyezett betétjeiknek és azok kamatainak.

Bizonyos feltételekkel ugyanis, de visszakapják pénzüket. Ebben az esetben az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) nyújtja a kártalanítást: ez a legfontosabb feladata, amellett, hogy részletes tájékoztatást nyújt internetes honlapján vagy épp a médiában a kártalanítási eljárás folyamatáról. A kártalanítási összeget, azaz az elhelyezett betét és annak kamatai után járó pénzt rendszerint egy külön e célból megbízott bank bocsátja a fogyasztók rendelkezésére, de a kártalanítás maga történhet más úton is.

Fontos azt tisztázni ugyanakkor, hogy nem csak és kizárólag a bankok ügyfelei kapnak kártalanítást, hanem a védettség egész pontosan a hitelintézetekre terjed ki. Épp emiatt lehet az, hogy nem is olyan régen például egy csődbe ment hitelszövetkezet és egy takarékszövetkezet kapcsán érintett fogyasztók szintén kártalanítást kaphattak. Ugyanez lenne a helyzet akkor, ha épp egy lakás-takarékpénztár nem tudná már kifizetni az ügyfeleivel szemben fennálló tartozásait.

Aki esetleg nem magyar székhelyű hitelintézetnél helyezett el betétet, hanem annak egy belföldi fióktelepénél, szintén kaphat kártalanítást. Igaz, ekkor azt nem az OBA nyújtja, hanem az a külföldi, OBA-hoz hasonló betétbiztosítási szervezet, amely abban az európai uniós tagállamban található meg, ahol az érintett bank székhelye is van. A külföldi bankok esetében még azt érdemes tudni, hogy hiába a csőd esetére szóló egységes szabályozás, mégis előfordulhat, hogy eltér a biztosított betétek köre. Épp ezért javasolt előre tájékozódni, mivel az érintett pénzügyi szolgáltató erről köteles információt nyújtani. Rendszerint a Magyarországon létrehozott bankoknak csatlakoznia is kell az OBA-hoz, ez alól csak szigorú feltételek esetén mentesülnek. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a hitelintézet, amelyet belföldön választ a fogyasztó, nagy valószínűséggel az OBA tagja. Azért bír ez jelentőséggel, mivel azok a hitelintézetek, amelyek ilyen tagsággal bírnak, részletesen és közérthetően kötelesek tájékoztatást adni a fogyasztók számára a védett betétek köréről és minden más, kapcsolódó információról.

Amikor nem jár védettség a fogyasztó befizetésére

Hazánkban a fogyasztók befizetéseinek nagy részére kiterjed a védettség, néhány kivétel érvényesül viszont. Így például csak a névre szóló betét alapján fizethető kártalanítás, a látra szóló betét után nem. Igaz, utóbbi már meglehetősen ritka és azt az esetet jelenti, amikor a pénzügyi szolgáltató nem tartja nyilván a fogyasztó adatait, hanem csupán a betéti okirat bemutatásakor, annak birtokosa részére fizeti ki a betét szerint járó összeget.

Az OBA által nyújtott biztosítás továbbá kiterjed minden olyan betétre, amelyet 1993. június 30-ig állami garancia, illetve állami helytállás nélkül, valamint 1993. június 30-át követően helyeztek el állami garancia nélkül. Ugyancsak jár a fogyasztónak a kártalanítás, ha a vonatkozó szerződést még 1993. június 30. előtt kötötte meg, viszont az érintett betétet e dátumot követően helyezte el a csődbe ment hitelintézetnél. 

Azt ugyanakkor fontos tudni, hogy a védettség nem terjed ki mindenfajta befizetésre: így ha valakinek például befektetési jegye van vagy önkéntes nyugdíjpénztárban rendelkezik megtakarítással, úgy az OBA-tól nem kaphat kártalanítást. A további, néhány kivétel közé tartozik, ha esetleg az elhelyezett összeg pénzmosás bűncselekményből származott vagy a hitelintézet és a fogyasztó közötti szerződés úgy szólt, hogy a pénz után a szokásnál sokkal nagyobb mértékű kamatot kap. Emellett érvényesül bizonyos korlát annak kapcsán, hogy pontosan mekkora összeg fizethető ki: ez a felső határ jelenleg százezer eurónak felel meg, azaz körülbelül harmincmillió forinttal egyenlő. A kártalanítás viszont nem csupán a tőkére, hanem annak kamataira is kiterjed. Ha viszont meghaladná már ennek alapján az említett felső határt is a kamatokkal együtt, akkor az azt meghaladó részt már nem kapja meg a fogyasztó.

Hogyan biztosíthatja be magát a nagyobb betéttel rendelkező fogyasztó?

A kártalanítás betétesenként és egy hitelintézetre összevontan legfeljebb 100 ezer eurónak megfelelő forintösszeg. Ez alapján megteheti a fogyasztó azt, hogy egyszerre több bankban tartja a pénzét. Ekkor megtöbbszörözheti a kártalanítás összegét és annyiszor százezer EUR összegnek megfelelő forintot kaphat, ahány pénzügyi szolgáltatónál betétet helyezett el.

A kapcsolódó kártalanítási összeg kifizetése rendszerint gyorsan lezajlik és általában nem is tart tovább, mint húsz munkanap, a fogyasztóknak cserébe pedig nem kell semmit fizetniük, azaz nincs semmilyen díj vagy költség, amelyet a kártalanítási eljárásért fizetniük kellene. Az eljárás akkor indul meg, ha bíróság döntött az érintett pénzügyi szolgáltató felszámolásáról vagy a Magyar Nemzeti Bank a működési engedélyét visszavonta.